Kansrijk RT Praktijk voor Remedial Teaching regio Nijmegen, Malden, Molenhoek, Beek en Berg en Dal

Wat is Remedial Teaching

Remedial Teaching, ook wel RT genoemd, is individuele specifieke ondersteuning aan kinderen bij wie de leerontwikkeling minder goed verloopt. Een Remedial Teacher leert een kind vaardigheden om gebruik te maken van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden.

 

Hulp bij leerproblemen

Kansrijk RT richt zich op kinderen van het (speciaal) basisonderwijs en kan hulp bieden bij leerproblemen op het gebied van spellen, (begrijpend) lezen (dyslexie) en rekenen (dyscalculie). Tevens richt Kansrijk RT zich op het leren in het algemeen met aandacht voor de werkhouding, de concentratie, het ondersteunen van het werkgeheugen en leren leren.

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

De sociaal emotionele ontwikkeling van een kind is in het leerproces van groot belang. Tijdens de begeleiding is hier ruim aandacht voor. De begeleiding is gericht op succeservaringen. Door samen met het kind te komen tot een plan van aanpak, krijgt het kind de mogelijkheid om zich competent te voelen. Het kind krijgt meer grip op het eigen leerproces en zal daardoor met meer plezier en zelfvertrouwen leren.

Kansrijk RT biedt:

  • Individuele (online) begeleiding voor een specifiek leerprobleem.
  • Maatwerk, uitgaande van het kind en zijn of haar mogelijkheden en sterke kanten.
  • Doelgericht werken met het kind.
  • Begeleiding in samenspraak met het kind, de ouders en de school.
  • Niveaubepaling voor rekenen, lezen en spellen.
  • Diverse trainingen in kleine groepjes of individueel (BAO en VO).

 

CONTACT OPNEMEN"Als je kind problemen heeft bij het leren,
dan is Remedial Teaching een mogelijkheid
om hem of haar te helpen het leren weer leuk te vinden"

 

 

Kansrijk RT - Praktijk voor Remedial Teaching in Malden, Groesbeek, Molenhoek, Beek-Ubbergen en Nijmegen

Kansrijk RT - Praktijk voor Remedial Teaching in Nijmegen, Malden, Molenhoek, Groesbeek, Beek, Leuth, Cuijk en omstreken.

 

Bel 06 - 46 206 203 of stuur een e-mail