Kansrijk RT Praktijk voor Remedial Teaching regio Nijmegen, Malden, Molenhoek, Beek en Berg en Dal

Rekenen

Hulp bij rekenen

Het is belangrijk dat kinderen leren rekenen. Ze hebben het nodig in het dagelijks leven. Leren rekenen is complex. Het vraagt veel verschillende vaardigheden en kwaliteiten. Voor sommige kinderen vraagt het leren rekenen meer ondersteuning. Kinderen met rekenproblemen komen vaak terecht in een neerwaartse spiraal. Slechte resultaten leiden tot negatieve verwachtingen over hoe het met de volgende oefening zal gaan. Dat geeft spanningen en kenmerken van faalangst.
 

Vertrouwen krijgen in eigen kunnen

Binnen de RT is ruim aandacht voor het opbouwen van het vertrouwen in eigen kunnen. Door positieve verwachtingen uit te spreken, haalbare stappen te zetten, kan het kind succes boeken. Het opdoen van succeservaringen heeft een positieve invloed op de motivatie, de inzet en het zelfvertrouwen. Het kind kan zich weer competent voelen en ervaren dat het nieuwe problemen steeds beter zelf kan oplossen.
 

Rekengroep

Daarnaast wordt er regelmatig in kleine rekengroepjes een periode gewerkt aan het beter leren rekenen. Kinderen krijgen gerichte instructie, leren handige strategieën en oefenen hoe ze (complexe) sommen beter kunnen uitrekenen. Voor meer houvast, zelfvertrouwen en betere rekenresultaten. Neem contact op voor meer informatie.


Dyscalculie 

Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van het Protocol Ernstige Reken- Wiskunde problemen en Dyscalculie (Protocol ERWD). Door het voeren van diagnostisch gesprekken en de analyse van de gegevens, wordt gekeken wat het kind al kan en welke rekencompetenties verder moeten worden ontwikkeld. Tijdens de RT wordt gebruik gemaakt van betekenisvolle, concrete contexten en hulpmiddelen om het inzicht en de rekenvaardigheden te vergroten. Tevens wordt verbinding gemaakt met het rekenen op school.

 

CONTACT OPNEMEN"Als je kind problemen heeft bij het leren,
dan is Remedial Teaching een mogelijkheid
om hem of haar te helpen het leren weer leuk te vinden"

 

 

Kansrijk RT - Praktijk voor Remedial Teaching in Malden, Groesbeek, Molenhoek, Beek-Ubbergen en Nijmegen

Kansrijk RT - Praktijk voor Remedial Teaching in Nijmegen, Malden, Molenhoek, Groesbeek, Beek, Leuth, Cuijk en omstreken.

 

Bel 06 - 46 206 203 of stuur een e-mail