Wat is Remedial Teaching

 

Remedial Teaching, ook wel RT genoemd, is individuele specifieke ondersteuning aan kinderen bij wie de leerontwikkeling minder goed verloopt. Een Remedial Teacher leert een kind vaardigheden om gebruik te maken van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden.

 

Hulp bij leerproblemen

Kansrijk RT richt zich vooral op kinderen van het (speciaal) basisonderwijs en kan hulp bieden bij leerproblemen op het gebied van spellen, lezen (dyslexie) en rekenen (dyscalculie). Tevens richt Kansrijk RT zich ook op werkhouding-, concentratie- en werkgeheugenproblemen. 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

De sociaal emotionele ontwikkeling van een kind is in het leerproces van groot belang. Tijdens de begeleiding is hier ruim aandacht voor. De begeleiding is gericht op succeservaringen. Door samen met het kind te komen tot een plan van aanpak, krijgt het kind de mogelijkheid om zich competent te voelen. Het kind krijgt meer grip op het eigen leerproces en zal daardoor met meer plezier en zelfvertrouwen leren.

 

Kansrijk RT biedt:

  • Individuele begeleiding voor een specifiek leerprobleem.
  • Maatwerk, uitgaande van het kind en zijn of haar mogelijkheden en sterke kanten.
  • Doelgericht werken met het kind.
  • Begeleiding in samenspraak met het kind, de ouders en de school.
  • Niveaubepaling voor rekenen, lezen en spellen.
  • Diverse trainingen in kleine groepjes of individueel (BAO en VO).