S.M.A.R.T. programma

 

Training om beter te leren, te denken, te focussen en te onthouden

Met het S.M.A.R.T. programma trainen kinderen hun relationele vaardigheden. Ze leren relaties te leggen en ontwikkelen hun cognitieve vaardigheden die ze nodig hebben om op school of in het werk optimaal te kunnen functioneren.

 

Relationele vaardigheden leren = Beter leren

  • Het kind krijgt op eigen niveau en stapsgewijs inzichten in relaties. Deze inzichten vormen de basis van het denken. 
  • Ze trainen om hun aandacht te richten, goed te lezen en hun aandacht erbij te houden. Kinderen verbeteren hiermee hun volgehouden aandacht.
  • Het S.M.A.R.T. programma is een leerprogramma. De kinderen verwerven meer inzicht en leren beter te beredeneren. De feedback van het programma helpt de kinderen bij dit leerproces. 

 

“De kinderen trainen het leggen van relaties, hun inzicht en flexibiliteit. Ze leren verbanden leggen zodat ze makkelijker leren denken en het werk op school ook makkelijker kunnen maken en afkrijgen."

 

S.M.A.R.T. programma 

 
Bij Kansrijk RT wordt met een gecertificeerde coach het S.M.A.R.T. programma gecombineerd met Remedial Teaching om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind. 

 

Download de folder 

Voor meer informatie zie de folder S.M.A.R.T. programma of neem contact op met Kansrijk RT.